ONZE VEELGESTELDE VRAGEN

En de antwoorden die mogelijks bruikbaar zijn.
Niet gevonden wat je nodig hebt? Vraag het ons gerust!

 

DE SCHOOLUREN?

Zowel de kleuterafdeling als de lagere afdeling hebben hetzelfde begin- en einduur.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8u40 - 12.15  en  13.30 - 15.30

Op woensdag van 8u40 tot 12.15
Voor en na schooltijd kunnen de kinderen terecht in onze eigen opvang.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG OP SCHOOL?

Op onze school kunnen de kinderen terecht van 7u00 's ochtends tot 18u00 's avonds en dit ook op woensdag.
Op woensdagnamiddag wordt er telkens gezorgd voor een leuke activiteit. Bij goed weer zitten we uiteraard in onze schooltuin!
-> Er zijn op woensdagmiddag geen warme maaltijden te verkrijgen in onze naschoolse opvang.
-> Wat betreft de kostprijs verwijzen we u graag door naar het overzicht in ons schoolreglement.

WARME MAALTIJDEN OP SCHOOL?

Wij serveren warme maaltijden op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wij werken hiervoor samen met een traiteur, systeem koude lijn. Een warme maaltijd bestaat telkens uit soep + hoofdschotel + dessert.
Dieetmaaltijden zijn eveneens verkrijgbaar. Inschrijven gebeurt via ons online bestel- en facturatiesysteem I-School. Je kan dag per dag bepalen wanneer je blijft eten.
Op "speciale dagen" organiseren wij ook themamaaltijden. Een kerstetentje, valentijnsmenu, sintmenu,... dit zijn de topdagen in ons schoolrestaurant!

ZWEMMEN IN DE DUIZENDPOOTRAKKERS?

Zeker!
De zwemlessen zijn in groep 2 gepland. Hier gaan de kinderen gedurende het eerste trimester wekelijks zwemmen. Was dit voor hen onvoldoende om de eindtermen zwemmen te bereiken, dan nemen we ze het volgende schooljaar, in groep 3, nog eens mee richting zwembad. Deze zwemlessen inclusief het busvervoer worden bekostigd door de school.

En ... vanaf kleutergroep 3 gaan al onze leerlingen 3 keer per jaar zwemmen. (Deze kosten vallen wel binnen de wettelijk voorziene maximumfactuur.)
Zwembad: Lebbeke
Badmuts voor de leerlingen die niet kunnen zwemmen: verplicht -> rode kleur
Badmuts voor de leerlingen die kunnen zwemmen: niet verplicht

IS ER GODSDIENSTKEUZE MOGELIJK?

Onze school behoort to het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat wij aan onze ouders de keuze laten om een eigen keuze te maken van de te volgen, erkende godsdienst of niet confessionele zedenleer.
In onze kleuterafdeling hebben we nog geen godsdienstonderricht, dit begint pas vanaf groep 1. (het eerste leerjaar)

IS ER BUSVERVOER MOGELIJK?

Neen. Sedert enige jaren is het leerlingenvervoer volledig stopgezet in de gemeente Opwijk.

ZIJN ER MEERDAAGSE UITSTAPPEN EN ZOJA WAARHEEN?

Meerdaagse uitstappen of geïntegreerde werkperioden worden driemaal ingericht.

Groep 2: Boerderijklassen -> 3 dagen
Groep 3/4/5/6 tweejaarlijks met z'n allen:
Zeeklassen -> 4 dagen
Bosklassen -> 5 dagen

De totale kost hiervan valt binnen "de minder scherpe maximumfactuur". (voor meer info verwijzen we hier graag naar ons schoolreglement)

MOETEN WE DIT JAAR NOG STEEDS KAMPEREN BIJ INSCHRIJVING?

Er is tot op heden nog geen digitaal inschrijvingsregister aanwezig in Opwijk. Dus zijn we genoodzaakt om nog de traditionele weg te volgen. De inschrijvingen starten op 1 maart 2019 te 8u40. De inschrijvingen worden gerealiseerd volgens volgorde van aanmelden. Dit betekent dat de plaatsjes worden toegekend in de volgorde van de wachtrij. Wanneer start de wachtrij? De voorbije 7 jaren werd de wachtrij gestart één of tot zelfs twee dagen voor de inschrijvingsdag. Veel hangt af van de eerste ouder die komt plaats nemen. Vanaf het ogenblik dat er iemand staat, vormt de rij zich behoorlijk snel. Eén ding is zeker... bij een eventuele nachtelijke wachtrij zorgen wij voor een warme veilige slaapomgeving.

START ONZE KLEUTER BEST MET EEN HALVE OF EEN GANSE DAG?

Dit is echt afhankelijk van kind tot kind. Sommige kinderen hebben nood aan een namiddag complete rust, andere dan weer niet. Weet dat we ook slaapgelegenheid bieden aan de kindjes die het nodig hebben.

BASISONDERWIJS - KOSTELOOS ONDERWIJS?

Je betaalt geen inschrijvingsgeld voor je kind, noch bijdragen voor de kosten die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen.
Toch blijven er jaarlijks enkele kosten die we factureren. Deze vallen binnen "de scherpe maximumfactuur". Dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waar de klas aan deelneemt. (voor meer info verwijzen we hiervoor graag naar ons schoolreglement)

052/355616

Ringlaan 2 1745 Opwijk België

  • Facebook

©2020 De Duizendpootrakkers