top of page
Classroom_edited_edited.jpg

INSCHRIJVINGEN

Sedert 2007 hebben we in onze school te kampen met plaatsgebrek.

De vraag is veel groter dan het aantal beschikbare plaatsen.
Er werd dan ook gedurende 12 jaar jaarlijks gekampeerd aan de schoolpoort

en / of in onze grote zaal.

De aanmeldingen voor inschrijving gebeuren vanaf heden digitaal zodat kamperen niet meer hoeft!
Daarom is het dan ook nuttig om onderstaande informatie goed te lezen.
Indien je nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met ons.

We helpen je graag verder!

huidig schooljaar

INSCHRIJVEN VOOR
HET HUIDIGE SCHOOLJAAR!

Inschrijven voor het huidige schooljaar kan je elke schooldag gedurende het schooljaar. Liefst na afspraak zodat we voldoende tijd hiervoor kunnen vrij maken.
Inschrijven kan enkel en alleen voor de klasgroepen waarvoor er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. Raadpleeg dus zeker ons overzicht van de vrije plaatsen!

Indien je toch wenst in te schrijven voor een klasgroep die volzet is, dan ontvang je van ons een officieel attest van weigering. We noteren jouw gegevens in ons inschrijvingsregister en contacteren je van zodra er een plaatsje vrij komt.

Schoolveranderingen kunnen elke dag, het gehele jaar door. De vroegere school wordt automatisch hiervan op de hoogte gebracht. Toch adviseren wij om dit persoonlijk aan de betrokken directie / secretariaat mee te delen. Dit maakt een mooie overstap mogelijk.

Wij zullen je met alle plezier vrijblijvend rondleiden in onze school tijdens onze Openschooldagen!

INSCHRIJVEN VOOR HET
VOLGENDE SCHOOLJAAR!

Alle kleuter- en lagere scholen van Opwijk (met uitzondering van het buitengewoon basisonderwijs) maken gebruik van het digitaal inschrijvingssysteem. (Deze centrale inschrijvingsprocedure is enkel van toepassing bij nieuwe inschrijvingen.)

 

Dit inschrijvingssysteem is een gevolg van de beslissing van de Vlaamse Regering om kampeertoestanden voor de schoolpoorten zinloos te maken. We vinden het zeer belangrijk om iedereen dezelfde kansen te geven om zijn/haar kind in te schrijven in een school naar keuze.

Het inschrijvingssysteem is van toepassing op het schooljaar 2024-2025, geboortejaar 2022. De procedure en de te volgen stappen worden uitgelegd in een handige brochure. Deze kan je ook digitaal terugvinden via

https://vrijetijd.opwijk.be/aanmeldingssysteem-kleuter-en-lagere-scholen

Startende kleuter?
Lees dan zeker hieronder de info in verband met de instapdagen!


Wij zullen je met alle plezier vrijblijvend rondleiden in onze school tijdens onze Openschooldagen!

volgend schooljaar

WAT NODIG BIJ INSCHRIJVING?

Bij inschrijving voor te leggen documenten & voorwaarden:

1

2

3

4

KIDS-ID of ISI+kaart

Rapport van het vorige schooljaar (voor leerlingen lagere afdeling)

De aanwezigheid van één van de ouders (of voogd) is vereist.

Een inschrijving is pas geldig als de ouders akkoord gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

STARTENDE KLEUTER

Een startende kleuter wordt steeds ingeschreven per geboortejaar! Heb je enige twijfel?

Contacteer ons en wij geven je graag de nodige informatie.
 

Wij zullen je met alle plezier vrijblijvend rondleiden in onze school tijdens onze openschooldagen!                                      

De jongste kleuters hebben zeven mogelijke instapdagen nadat zij de leeftijd van 2,5 jaar hebben bereikt; namelijk

  • de dag na de Grote vakantie,

  • de dag na de Herfstvakantie,

  • de dag na de Kerstvakantie,

  • op 1 februari,

  • de dag na de Krokusvakantie,

  • de dag na de Paasvakantie,

  • de dag na de Hemelvaartvakantie.                                    

bottom of page