top of page
330856947_516794250568725_4923382059539183271_n.jpeg

LOCATIE GEZOCHT?

Als basisschool van Opwijk, stellen wij graag onze infrastructuur en ons materiaal ter beschikking van de lokale gemeenschap.


Wij blijven uiteraard in de eerste plaats een basisschool ten dienste van onze kinderen en staan daardoor het gebruik van de klassen noch het gebruik van de aanpalende gangen ter beschikking.


Wij geven onze school en onze schoolomgeving in bruikleen…
Ons project De Duizendpootrakkers koesteren wij!
Daarom zijn we dan ook bijzonder streng en hebben we een aantal concrete afspraken opgesteld naar onze gebruikers toe.
Goede afspraken maken dan ook goede vrienden!

In onze huurbrochure kan u de procedure tot huuraanvraag, de technische fiche van de lokalen en de materiaallijst terug vinden.

Indien u graag gebruik maakt van onze infrastructuur, gelieve dan tijdig uw reservatie  vast te leggen via ons secretariaat.

Op deze wijze hopen wij ons steentje te kunnen bijdragen aan een verdere positieve uitbouw van de Opwijkse gemeenschap!

bottom of page