top of page

SCHOOLREGLEMENT

Goede afspraken maken goede vrienden.

Beste ouder


Het doet ons plezier dat je beslist (of overweegt) om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor je kind.


Ons hele schoolteam zet zich dagelijks in om jouw kind optimaal te begeleiden.

Terecht verwacht je van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.


Dit schoolreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben.


Als ouder draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kinderen. Wij hopen dan ook dat je hen samen met ons zal  aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.


We kiezen voor een gezonde samenwerking en we danken je voor het vertrouwen dat je in ons schoolteam stelt.


Welkom in Basisschool De Duizendpootrakkers!


We kiezen er bewust voor om ons schoolreglement niet meer af te drukken voor elke leerling. Je kan dit online raadplegen. Heb je toch graag een afdruk thuis liggen. Laat het ons weten en we bezorgen je er eentje.

bottom of page